ДЗС: Вкупно 1,38% слободни работни места во првото тримесечје

15

Според податоците на Државниот завод за статистика, во првото тримесечје од 2016 година, стапката на слободни работни места изнесува 1,38%.

Највисока стапка на слободни работни места има секторот Градежништво и изнесува 2,66%, додека најмала е стапката во секторот Јавна управа и одбрана; задолжително социјално осигурување, каде што изнесува 0,12%.

Деловните субјекти со број на вработени од 10 до 49 имаат највисока стапка на слободни работни места која изнесува 1,84%.

Југоисточниот регион има највисока стапка на слободни работни места која изнесува 2.21%.

Најголем број на слободни работни места, односно 2.025, има во петтата група на занимања – Работници во услужни дејности и продажба.