ЕСП воспостави глобално присуство и нашите онлајн обуки, курсеви и коучинг сесии привлекуваат клиенти од целиот свет

179

Последниве години, забележливо е поместување на нивоата на свесност на македонските компании за важноста на растот и развојот на вработените. Иако традиционалните погледи за обуката на вработените можеби беа поограничени во минатото, денес, сè поголем број компании ја препознаваат критичната улога што развојот на вработените ја игра во поттикнувањето на организацискиот успех и конкурентноста на глобалниот пазар, вели во интервју за Бизнис Инфо Лидија Таскова-Попова, управител и со-сопственик на ЕСП – Развој и управување на човечки ресурси

Бизнис Инфо:ЕСП – Развој и управување на човечки ресурси на македонскиот пазар е повеќе од две децении, кои сè услуги ги нудите?

ЕСП – Развој и управување на човечки ресурси е компанија којашто успешно опстојува веќе 24 години на пазарот и е специјализирана за: превод и толкување; обука по странски јазици; компјутерска едукација; обуки/работилници за личен и професионален развој. Секој од овие четири оддели на ЕСП успешно функционира и се развива во насока на целосно исполнување на потребите на клиентите, како на домашниот, така и на странскиот пазар. Во тој контекст, квалитетот на услугите е на прво место, а оттука произлегува и нашата заложба – услуга која во целост одговара на вистинските потреби на клиентите и во таа насока ЕСП се развива и расте.

ЕСП во 2006 година, се здоби со целосна акредитација од Македонската асоцијација за квалитет во обуката за јазици (MAQS). Ова признание ја нагласи непоколебливата посветеност на ЕСП за обезбедување квалитетна јазична обука и дополнително ја зацврсти својата репутацијата за давање извонредна и квалитетна услуга.

Надградувајќи се на оваа основа на извонредност, ЕСП направи уште еден значаен чекор напред во 2023 година со имплементирање на ISO стандарди за управување со квалитет. Поточно, ЕСП го имплементираше ISO 9001:2015 стандардот, потврдувајќи ја својата посветеност за постојано обезбедување услуги кои ги задоволуваат барањатана клиентите согласно стандардите. Дополнително, ЕСП го имплементираше и ISO 17100:2015 стандардот за услуги за превод и толкување, обезбедувајќи највисоко ниво на квалитет и точност во својата лингвистичка понуда.

Aкредитациите не само што служат како доказ за посветеноста на ЕСП на квалитетот и професионалноста, туку им обезбедуваат гаранција на клиентите дека услугите ги добиваат од компанија која се придржува и ги применува највисоките стандарди за квалитет во индустријата. Преку прифаќање на најдобрите практики и протоколи за управување со квалитет, ЕСП останува во првите редови на индустријата, подготвен да обезбеди квалитетна услуга и да даде вредност на своите клиенти.

Успехот на ЕСП се должи на целосниот фокус и посветеност на потребите и барањата на клиентите со цел постигнување резултати кои се од огромна важност за личен и професионален раст и развој. Сето тоа се постигнува преку низа прецизно дизајнирани работилници и курсеви. Без разлика дали станува збор за подобрување на комуникациските вештини преку курсеви за странски јазици, совладување на основните компјутерски вештини или поттикнување лидерски способности преку извонредни работилници. ЕСП гарантира дека специфичните и конкретни потреби и аспирации на секој клиент не само што ќе бидат исполнети, туку и надминати.

Бизнис Инфо:За една компанија долгогодишно успешно да опстанува на пазарот, мора да ги следи современите трендови и да ги вгради во своето деловно работење. Какви иновации воведовте во вашата компанија?

Пристапот на ЕСП отсекогаш бил, е, и ќе биде насочен кон клиентите и нивните потреби, а со самото тоа услугите кои ги нуди се релевантни и актуелни за компаниите и организациите. Во ЕСП, ние веруваме дека вистинскиот успех лежи во нашата способност да се поврземе со клиентите, да ги разбереме нивните потреби и да испорачаме приспособени решенија кои поттикнуваат значајни промени, раст и развој. Обуките, работилниците и програмите на ЕСП се приспособени и прилагодени на специфичните потреби на секој клиент притоа обезбедувајќи  опипливи и мерливи резултати.
Во суштина, посветеноста на ЕСП за иновации не само што ја осигурува нашата релевантност и конкурентност во индустријата која брзо се развива, туку исто така ја потврдува нашата непоколеблива посветеност на зајакнувањето на поединците и организациите да напредуваат во дигиталната ера.

Препознавајќи го императивот да се остане во тек со современите трендови, особено во дигиталната област, ЕСП постојано воведува иновации за да ги подобри и прошири услугите како и истите да ги понуди надвор од границите на Македонија. Во брзата прогресија на дигиталната ера и како резултат на предизвиците што ги донесе пандемијата, ЕСП ја покажа својата агилност и предвидливост со тоа што брзо се прилагоди на новонастантите услови и од дотогашниот класичниот начин на изведување настава, го промени во е-учење. За да ги подобриме и олесниме комуникациите со нашите клиенти, како и да им овозможиме брзо и полесно да ги купат нашите услуги, тогашна статична информативна веб страна на ЕСП ја направивме динамична веб продавница. Со самото тоа ЕСП воспостави глобално присуство и нашите онлајн обуки, курсеви и коучинг сесии привлекуваат клиенти од целиот свет.
ЕСП останува посветен на поместување на границите на иновациите, континуирано барајќи нови начини за подигнување на искуството на клиентот и надминување на очекувањата. Без разлика дали преку интеграција на новите технологии, развој на врвни методологии за учење или проширување на нашиот глобален досег, ЕСП стои на чело на иновациите во областа на управување и развој на човечки ресурси со фокусирање на опипливи резултати и исходи. ЕСП гарантира дека секоја работилница и обука се дизајнирани со јасно разбирање за тоа што е потребно за подобрување на човечките ресурси во една компанија.Без разлика дали се работи за развој на лидерски способности, подобрување на динамиката на тимот или негување култура на иновации, нашите програми се внимателно креирани за да поттикнат мерливи и одржливи резултати.

 

Бизнис Инфо:Колку македонските компании се свесни за значењето на развојот на вработените и кои се најголемите потреби на компаниите кога станува збор за обуки?

Последниве години, забележливо е поместување на нивоата на свесност на македонските компании за важноста на растот и развојот на вработените. Иако традиционалните погледи за обуката на вработените можеби беа поограничени во минатото, денес, сè поголем број компании ја препознаваат критичната улога што развојот на вработените ја игра во поттикнувањето на организацискиот успех и конкурентноста на глобалниот пазар. Некои организации целосно го прифатија концептот и даваат приоритет на тековни потребни обуки за своите вработени и подобрување на вештините како интегрални компоненти на нивната деловна стратегија. Овие компании кои размислуваат за раст и развој разбираат дека инвестирањето во развојот на вработените не само што ги подобрува индивидуалните перформанси, туку придонесува и за севкупниот организациски раст, развој и издржливост.

Од друга страна, сè уште има компании кои можеби не ги гледаат долгорочните придобивки од развојот на вработените или пак го доживуваат како дискреционен трошок, а не како стратешка инвестиција. За овие организации, постои потреба од поголема едукација и градење на свеста во однос на опипливите повратни средства од инвестицијата за раст и развој на вработените преку обуки и работилници.

Од досегашните искуства, за потребите на компаниите во однос на обуки за надградба за своите вработени би ги издвоила: специјализираните обуки приспособени на нивниот индустриски сектор, а кои се однесуваат на специфичните регулаторни барања, динамиката на пазарот и новите трендови; развој на меки вештини – комуникација, градење и управување со тимови, управување со промени, иновативност и креативност, лидерство, стратешко размислување, решавање проблеми и одлучување, резилиентност и агилност, личен раст и развој и други поврзани теми. Овие вештини се од витално значење за поттикнување на продуктивна и колаборативна работна средина.

Накратко, додека свеста за важноста на развојот на вработените е во пораст кај македонските компании, сè уште постои потреба од тековно едуцирање и предочување за долгорочните придобивки за компаниите. Со адресирање на различните потреби за обука на компаниите и усогласување на развојните иницијативи со стратешките цели, компаниите можат да го отклучат целосниот потенцијал на нивната работна сила и да поттикнат одржлив раст во деловниот свет кој постојано се развива.

Бизнис Инфо:Податоците за недостигот од работна сила во светски рамки се немилосрдни. Во земјава исто така има недостиг и одлив на кадри. Како можат компаниите да привлечат и задржат вработени?

Гобалниот недостиг на работна сила претставува значаен предизвик за компаниите во различни индустрии, надополнет со фактори како што се демографските промени, недостиг на кадри во одредени индустриски гранки, брзиот напредок на технологијата и брзите дигитални промени.

Како на глобално ниво така и кај нас во Македонија, каде што исто така има недостиг и одлив на персонал, привлекувањето и задржувањето на вработените станува уште покритично за организациите кои сакаат да ја одржат конкурентноста и да го одржат растот. За ефективно да се справат со овој предизвик, компаниите мора да усвојат повеќеслоен пристап кој опфаќа прилагодени стратегии за привлекување и задржување на вработени. Справувањето со недостигот на работна сила и одливот на персонал бара проактивни напори од страна на компаниите да привлечат и задржат врвни таленти.

Со нудење конкурентна компензација и бенефиции, поттикнување позитивна работна средина, инвестирање во развојот на вработените и давање приоритет на благосостојбата на вработените, организациите можат да се позиционираат како посакувани работодавци и со самото тоа да изградат работна сила способна и спремна да ја води компанијата кон постојан одржлив раст и развој. Повеќето компании ги прават сите можни чекори за регрутирање и задржување кадри преку нудење одлични услови за работа, бенефиции, раст, развој и друго.

Сепак, покрај иницијативите на ниво на компаниите, императив е Македонија да спроведе стратешки мерки насочени кон задржување на нејзината млада популација и поттикнување на средина погодна за професионален раст и развој. Еден значаен аспект на оваа стратегија вклучува создавање можности за образование и напредување во кариерата во земјата, со што ќе се поттикнат младите луѓе и семејствата да останат во државата. Од суштинско значење е владините институции и приватниот сектор да соработуваат во создавањето на поддржувачки екосистем кој го поттикнува претприемништвото, иновациите и создавањето работни места, а со тоа нудејќи им одржливи кариерни перспективи за младите професионалци во земјата. Од клучно значење е да се преземат конкретни мерки за решавање на системски прашања како што е одливот на мозоци, при што висококвалификуваните поединци ја напуштаат земјата во потрага по подобри можности во странство. Со спроведување на политики и стимулации кои промовираат задржување на работните места и напредување во кариерата, Македонија може да го ублажи ризикот од губење на таленти.

Додека недостигот на работна сила и одливот на персонал претставуваат значителни предизвици, Македонија има можност да развие и имплементира стратешки иницијативи кои не само што привлекуваат, туку и задржуваат млади таленти во нејзините граници. Со инвестирање во образованието, поттикнување на иновациите и создавање на поддржувачка деловна средина, Македонија може да се позиционира како атрактивна дестинација за млади професионалци и семејства, а со тоа да поттикне одржлив економски раст и развој.

Бизнис Инфо:Ерата на вештачката интелигенција носи и шанси, но и предизвици во областа на човечките ресурси. Какво е вашето мислење во однос на тоа да се постигне правилен баланс помеѓу вештачката интелигенција и човечкиот придонес?

Урамнотежувањето и интеграцијата на вештачката интелигенција со човечкиот придонес во областа на човечките ресурси е навистина клучно значење во денешниот свет кој брзо се развива. Вештачката интелигенција претставува неспоредлива можност за рационализирање на процесите за човечки ресурси, подобрување во процесот на донесувањето одлуки и добивање вредни информации од огромните бази на податоци. Од автоматизирање на рутински задачи до предвидување на трендови, вештачката интелигенција има потенцијал да ги револуционизира практиките за човечки ресурси, што ќе доведе до поголема ефикасност, прецизност и ефективност. Секако од клучно значење е да не се исклучи незаменливата улога на човечкиот придонес во доменот на човечки ресурси. Човечките ресурси инхерентно се занимаваат со сложени, нијансирани прашања поврзани со благосостојбата на вработените, развојот на кариерата и организациската култура, кои често бараат човечко расудување, емпатија и интерперсонални вештини за ефективно управување. Затоа, постигнувањето вистинската рамнотежа помеѓу вештачката интелигенција и човечкиот придонес подразбира искористување на вештачката интелегенција за добивање потребни информации кои потоа ќе бидат употребени за донесување одлуки, расудување и слично од страна на човечките ресурси.  Негувањето култура која ја вреднува соработката помеѓу системите за вештачка интелигенција и човечките професионалци е најважно. Тимовите за човечки ресурси мора да бидат опремени со потребните вештини и обуки за ефективно да ги искористат алатките за вештачка интелигенција, да ги толкуваат увидите генерирани од вештачката интелигенција и да ги интегрираат во стратешкото планирање на човечки ресурси и процесите на донесување одлуки.

Бизнис Инфо:Кои се трендовите што се очекуваат во областа на човечки ресурси во 2024 година?

Последниве неколку години компаниите се соочија со големи трансформации поттикнати од технолошкиот напредок, дигитализацијата и еволуирачките општествени норми, коишто промени наметнаа потреби за надградба на човечките ресурси со дополнителни вештини и квалификации. Наспроти оваа позадина, се очекува неколку клучни трендови да ја обликуваат иднината на практиките и стратегиите за човечките ресурси. Она што започна како итен одговор на пандемијата сега зазема трајно место во многу организации. Во 2024 година, очекуваме да бидеме сведоци на созревањето на моделите за работа од далечина, при што хибридните аранжмани ќе стануваат сè почести. Вработените во одделот за човечки ресурси ќе играт клучна улога во олеснувањето на оваа транзиција, осигурувајќи дека се воспоставени политики, процеси и технологии за ефикасно поддршка на таканаречената дистрибуирана работна сила. Покрај тоа, фокусот на благосостојбата на вработените се очекува да биде во фокус во 2024 година. Бидејќи границите помеѓу работата и личниот живот продолжуваат да се замаглуваат, компаниите ставаат поголем акцент на иницијативите кои промовираат ментално здравје, рамнотежа помеѓу работата и личниот животот, како и целокупната благосостоја. Одделите за човечки ресурси ќе го предводат одговорот за спроведување на програми и политики кои даваат приоритет на благосостојбата на вработените, замајќи предвид  дека здравата работна сила е од суштинско значење за поттикнување на ангажираноста, продуктивноста и посветеноста на вработените.

Друг значаен тренд за човечки ресурси во 2024 година е порастот на вработувањето базирано на вештини. Како што технологијата и автоматизацијата ги преобликуваат работните улоги, работодавците го префрлаат својот фокус од традиционалните квалификации на компетенции на кандидатите и потенцијалот за раст.

Додека се движиме низ овие трендови и предизвици, вработените во одделите за човечки ресурси мора да останат агилни, прилагодливи и да размислуваат однапред. Со тоа што ќе останат информирани за новите трендови, прифаќајќи ги иновациите и ставајќи приоритет на благосостојбата и развојот на нивната работна сила, одделенијата за човечки ресурси можат да ги позиционираат своите организации за успех во 2024 година и понатаму.