ЕЦБ избра пет партнери за дигиталното евро, меѓу кои и Amazon

22

Европската централна банка (ЕЦБ) избра пет компании со кои ќе соработува во развојот на идните кориснички интерфејси за дигиталното евро.

Изборот е направен преку јавен конкурс за создавање на прототип на услуга за дигиталното евро, што ЕЦБ го објави во април годинава и на кој пристигнаа 54 апликации.

Иако сите кандидати ги исполниле бројните „основни услови“ наведени во поканата, од банката прецизираат дека петте избрани „најдобро ги задоволуваат специфичните потреби за одредени услуги“.

Секоја од петте избрани компании ќе се фокусира на само еден специфичен случај на употреба.

CaixaBank – peer-to-peer (P2P) онлајн плаќања;
Worldline – P2P офлајн плаќања;
EPI – плаќања на продажното место (ПОС) иницирани од исплатувачот;
Nexi – POS плаќања иницирани од примачот;
Амазон – плаќања за е-трговија.

Целта на создавањето на прототип е да се тестира колку добро технологијата зад дигиталното евро може да се интегрира со поединечни услуги развиени од избрани компании. Симулираните трансакции ќе бидат лансирани со користење на предните прототипи на овие пет компании и ќе се обработуваат преку интерфејсот и инфраструктурата за позадина на Евросистемот – централното монетарно тело на еврозоната.

ЕЦБ, исто така, прецизира дека не планира повторно да ги користи прототипите во следните фази од проектот за дигитално евро.

Изработката на прототипи е дел од двегодишната фаза на истражување за дигитално евро, која ќе биде завршена во првиот квартал на 2023 година, по што ЕЦБ ќе ги објави резултатите.