ЕУ создава нов регулатор кој ќе го надгледува крипто-просторот

32

Европската унија (ЕУ) планира да создаде шеста „организација против перење пари“ која ќе биде конкретно одговорна за регулирање на индустријата за криптовалути.

Додека Регулативата за пазари на крипто-средства и контроверзната Регулатива за трансфер на фондови го привлекоа најголем дел од вниманието на крипто-индустријата, тие се само мал дел од поголемиот пакет политика на ЕУ за спречување перење пари (AML), што ќе има значително влијание врз сите финансиски институции.

Европскиот совет, Европската комисија и Парламентот создаваат ново регулаторно тело за криптовалути кое ќе има овластувања над секторот.

Во јули минатата година, Европската комисија го објави својот предлог за AMLD6, или Шестата директива за спречување на перење пари/финансирање тероризам. Минатиот месец Европската комисија ја објави својата верзија. За него ќе расправа Европскиот парламент по актуелниот одмор во август. Трите тела ќе започнат т.н трипартитни преговори откако секој ќе донесе своја верзија на законодавството.

Создавањето на пан-европско регулаторно тело за борба против перење пари е клучен елемент на новото законодавство. Се чини дека има мало несогласување за потребата од таков авторитет и барањето тој да има директна контрола врз давателите на услуги за крипто-средства со седиште во ЕУ, иако законодавците сè уште треба да дебатираат.

AMLD6 очигледно ќе има задача да ги следи провајдерите на крипто-услуги, особено оние што се сметаат за „високо ризични“, за разлика од претходните прописи за спречување на перење пари кои обезбедуваа само рамки за земјите од ЕУ за собирање и размена на информации. Затоа се очекува регулаторот да го ограничи потенцијалот за јурисдикција на арбитража во зоната.