Фабрика Карпош избришана од Листата за набљудување на берза

9

Берзата денеска изврши бришење на издавачот Фабрика Карпош АД Скопје од Листата за набљудување што се објавува на веб страница на Берзата, поради тоа што е завршена јавната понуда за преземање на друштвото од страна на преземачот Градежен Институт АД Скопје.

Фабрика Карпош АД Скопје беше внесена на 11.11.2020 година на Листата на набљудување, согласно 61-а од Правилата за котација, поради објавена јавна понуда за преземање на друштвото од страна на Градежен Институт АД Скопје.