Фондацијата Трајче Мукаетов го објави конкурсот за стипендирање

5

Фондацијата Трајче Мукаетов – Скопје објавува конкурс за стипендирање на 20 студенти по фармација и 20 студенти по медицина.

Ќе се стипендираат студенти од трета и четврта година на Фармацевтскиот и Медицинскиот факултет. Висината на стипендиите ќе изнесува 6.500 денари месечно. Кандидатите покрај останатите услови за добивање на стипендијата треба да постигнале најмалку просек осум.

Документите се поднесуваат од 09.10.2018 година до 22.10.2018 година исклучиво по пошта, а за резултатите од Конкурсот кандидатите ќе бидат известени на домашна адреса и преку дневниот печат.

Повеќе информации на следниов линк.