Гранит ќе го гради Штип – Струмица

23

Градежната компанија Гранит АД Скопје потпиша нов договор со Агенцијата за државни патишта за изградба на магистралниот пат М-6 Штип – Струмица. Вредноста на договорот изнесува 188.807.618 денари, односно, околу три милиони евра со вклучен ДДВ. Рокот за изведување на работите е 3 месеци.