ХЕЦ Шпилје во првото тромесечје произвелa 25 милиони киловат часови енергија

3

Турбините на ХЕЦ Шпилје кај Дебар, во првото тромесечие од годинава, произвеле 25 милиони киловат часови електрична енергија.
Оствареното производство претставува околу 10% од вкупно планираното годишно производство, кое согласно енергетскиот биланс е проектирано на 282,5 милиони киловат часови.
“Моментно просечниот доток е околу 40 метри кубни вода во секунда, а исполнетоста на дебарската акумулација е околу 50%. Во неа има резерва на вода за производство на околу 20 милиони киловатчасови”, велат надлежните.
Според познавачите, исполнетоста на акумулацијата е солидна, имајќи го во предвид фактот што зад нас е една од најсушните зими во изминатите 20 години.
Поради исклучително поволната хидрологија на дебарското сливно подрачје, кое ги опфаќа реките Радика и Црн Дрим, лани во овој значаен електроенергетски објект беа произведени 395 милиони киловат часови електрична енергија, што беше за 57% повеќе од годишниот план.
Споредено со производството во 2012 година, произведени беа дури 156 милиони киловат часови повеќе.