И за електричните тротинети осигурување од одговорност?!

29

Секое време носи нови предизвици. Техниката секоја година оди сè понапред и понапред. Новите производи го погодуваат пазарот многу брзо. За жал, историјата докажува дека новите производи, новите транспортни средства носат штета и жртви. Тие стануваат извор на зголемена опасност за корисниците на патиштата.

Ова беше случај и со доаѓање на автомобилот: брзо беше утврдено дека придобивката ќе донесе и штета. Откога општеството ја сфати штетата или опасноста за други лица, тогаш одговори со пропишување на обврска за осигурување од одговорност за штетата предизвикана од овие возила на трето лице. Целта беше да се заштитат третите страни и да се префрли товарот во врска со користење на превозното средство (плаќање премија).

Во тоа време, во Европа, прашањето за употреба и опасност од еден нов изум – електричен тротинет – е огромно прашање. Тротинетот започна како многу симпатична играчка за деца и сега е во фаза на многу популарно превозно средство (надвор од погодност или потреба да се избегне градски сообраќај).

Првите жртви се случија, дури и со фатални последици (неодамна во Велика Британијa), со навестувања за многу веројатно нови инциденти. Тие велат дека електричниот тротинет може да развие брзина од 25 километри на час. Законодавството доцни во идентификување на опасностите. Прашањето за решавање на проблемот и пропишување соодветни мерки за заштита на жртвите од електрични велосипеди сè уште се дискутира во рамките на ЕУ и кога и дали ќе дојдат електрични автомобили – прашање е на време.

Право на употреба да имаат само на површини каде што може да се користат други детски играчки. Бидејќи не е велосипед – не треба да се користи ниту на велосипедски патеки. Сепак, ѓаволот не мирува, така што електричниот автомобил започна да се користи за градски сообраќај. Како и да е, бидејќи на тротоарот не е дозволено, тротоарите главно се користат за движење на пешаци, кои на овој начин се нарушени, опструирани, небезбедни и на крај се изложени на ризик од оштетување.

Електричниот тротинет нема ознаки, нема информации за сопственикот, така што одговорните за штетата што го управуваат електричниот тротинет, лесно поминуваат од местото на несреќата без последици, а оштетениот, во случајот пешакот останува останува без надомест.

Стогодишно искуство со задолжително осигурување од одговорност од трети лица покажува дека е најдобро средство за заштита на повредените е задолжителното осигурување од одговорност. Ова е секако точно за и за електричните велосипеди. Не е важно што говори фактот дека електричен тротинет се управува на мотор на електричен погон, а не од механички погон. Сепак, опасноста е опасност. А премија? Ниската опасност значи ниска премија. Досега, токму тоа е случајот со електричниот тротинет. Од утре, кога овие средства ќе станат пошироко користени, ќе биде поинаку и многу поопасно.