Игор Лештар прогласен за амбасадор на технолошката индустрија за Балканот

102

seavus 1Шведската владина организација Кластер 55 која во последните десет години во светот успешно ги поврзува светските ИТ компании во улога на стратешки фасцилитор за развој и меѓународно вмрежување, оваа недела во Скопје официјално го прогласи Игор Лештар, генералниот директор на Seavus за амбасадор за Балканот.

На официјалното прогласување беше потпишан и договор преку кој странските пазари ќе станат многу подостапни за компании од ИТ индустријата од Македонија и Балканот.
“Потпишувањето на овој договор на регионалните компании ќе им овозможи по централизирано и полесно интегрирање со светскиот пазар. Овој договор претставува значаен напредок во процесот на паралелизирање на развојниот курс на ИТ индустријата од Македонија и регионот со динамиката на развој на светските компании од истата индустрија. Привилегија, но и одговорност е да се добие титулата амбасадор за Балканот преку која верувам дека повеќе страни ќе имаат големи придобивки”, изјави Лештар при потпишувањето на договорот за соработка.
seavus 2Моделот на договорот им овозможува на компаниите брз пристап до информации и контакти до сите ИТ светски здруженија, повисоко ниво на соработка, размена на идеи, искуства и бизнис вмрежување.
Според Филип Станковски, проектен менаџер на Шведскиот Кластер 55,  логиката на функционирање на овој модел е едноставна и се базира на традиционалната солидарност и довербата.
Кластер 55 е шведска организација која е основана во 1999 година чија основна дејност е поврзување на ИТ компаниите во светот со цел унапредување и проширување на бизнисите на глобално ниво. Seavus e најголемата ИТ и софтверска компанија  во Македонија која успешно работи на македонскиот и на светскиот пазар. Менаџментот на Seavus од самиот почеток на работењето ја препозна важноста од меѓународната соработка и нејзината голема улога во развојот на бизнис во ИТ секторот.