Истражување:Наскоро секое 10-то работно место ќе биде испразнето

171

До 2025 година компаниите во светот ќе продолжат да се соочуваат со горливиот проблем на недостиг на квалитетна работна сила, така што се прогнозира дека секое 10-то работно место ќе остане непополнето, а 93 отсто од компаниите планираат недостатокот на работници да го компензираат со зголемување на опфатот на работа за сегашните работници, резултатите се од новото истражување на меѓународната консултантска фирма Horvath.
Истражувањето, во кое учествувале 50 финансиски директори на компании од Европа и светот, од кои 43 отсто остваруваат приходи кои надминуваат една милијарда евра, а третина имаат над 5.000 вработени, покажа дека ќе има и зголемување од 16 отсто на трошоците за работна сила.

Студијата потврди дека зголемените трошоци за работна сила, јазот помеѓу достапните и потребните вештини на вработените, како и неможноста навреме да се пополнат позициите се меѓу најголемите предизвици со кои ќе се соочат компаниите во наредниот период.

Претставникот на консултантската куќа Хорват Роберт Ќузела-Пиљац објасни дека се очекува да предизвика зголемување на обемот на работа за постојната работна сила, зголемување на трошоците за работна сила, забавување на имплементацијата на новите деловни решенија во компаниите, но и поголема побарувачката за одреден сет на вештини кај вработените.

„За компаниите да задржат квалитетен кадар и да привлечат нови, неопходно е да се понудат јасни можности за понатамошно усовршување и унапредување, како и да се скрати процесот на избор на вработени. Овде е многу важна улогата на секторот за човечки ресурси, која треба да размислува и дејствува стратешки, како и да земе предвид како очекувањата на новите генерации можат да комуницираат со целите на компанијата, со цел да се обезбеди одржлив раст на бизнисот“, советува Ќузела-Пиљац.