Италија во криза

23

Куповната моќ во Италија падна на најниско ниво од 2000 година.

Куповната моќ на домаќинствата во Италија падна во вториот квартал од 4,1% во споредба со истиот период минатата година, што претставува најостро опаѓање од 2000 година, објавено од страна на италијанската агенција за статистика ISTAT.

Во споредба со претходниот квартал куповна моќ беше во периодот од април до јуни, за 1,6% пониска, објави ISTAT.

Стапка на заштеди на домаќинствата се намали на квартална основа од 0,6 процентни поени на 8,1%, што е половина од еден процентен поен помалку во однос на истиот квартал минатата година.

Италијанскиот БДП падна во вториот квартал за 0,8% во споредба со претходните три месеци, а за 2,6% во споредба со вториот квартал од 2011 година, исто така објави ISTAT.