Smart Up

Нема ништо лошо во градење на туѓите соништа додека тоа ви носи искуство и ве обременува со знаењата и техниките како да ги изградите своите, но внимавајте по пат да не заборавите што вие сте сонувале.
На 15 октомври на Економски факултет во Скопје, SWT Alumni Македонија ќе ја организира втората по ред Smart Up конференција, чија основна цел е да ги мотивира и да го поттикне претприемачкиот дух на младите во Македонија.
Прочитајте за бизнис идеите на креативците Александар Илоски, Дарко Николовски и Горан Мојаноски.
На конференцијата, десет млади, успешни претприемачи кои беа дел од првата Start Up академија, во две минутна презентација ќе ги претстават своите бизнис идеи на кои работеа за време на првата Start Up Aкадемија. Ова се приказните на две млади девојки.
На 15 октомври на Економски факултет во Скопје, SWT Alumni Македонија ќе ја организира втората по ред Smart Up конференција, чија основна цел е да ги мотивира и да го поттикне претприемачкиот дух на младите во Македонија.