Комерцијална банка прокнижи загуба од над 139 милиони денари за шест месеци

2

komercijalna bankaКомерцијална банка оствари загуба од 139.568.000 денари во првите шест месеци од оваа година, покажуваат податоците од неконсолидираниот и невервидиран биланс на успех, објавен на Македонска берза.

Во истиот период лани, Комерцијална банка оствари загуба од 401.456.000 денари.

Според податоците, приходите од камата во период од 01.01. до 30.06. биле на ниво од 1.899.346.000 денари, додека на расходната страна биле евидентирани 560.417.000 денари,