Ланската добивка на Пекабеско за инвестиции

2

pekabesko-580x290

Прехранбената компанија Пекабеско донесе предлог одлука за распоредување на добивката остварена во текот на минатата година.

Нето добивката во износ од 77.213.824 денари, според одлуката објавена на Македонска берза, ќе се распореди во резерви за инвестиции во целост.