Лиам Нисон ја рекламира Ирска

25

reklama

Актерот Лиам Нисон е нараторот во рекламата Откријте ја Ирска, кампања за развивање на туризмот.

“Секоја година, на Ст. Патрик, светот станува зелен. Но Ирска, секој ден се капе во зеленило”, вели Нисон.