Макотекс за 12 месеци оствари добивка од 2,2 милиони денари

20

main_01

Акционерското друштво Макотекс во период од 01.01 до 31.12 минатата годинаоствари вкупна сеопфатна фобивка од 2.238.000 денари, покажува неконсолидираниот биланс на успех објавен на Македонска берза.

Една година претходно Макотекс забележа загуба од 9.414.000 денари.

Вкупните приходи од продажба на крајот на 2014 година се на ниво од 16.340.000 денари, додека една година претходно тие имале вредност од 17.006.000 денари.