Макпетрол со три пати помала добивка во првото полугодие од годината

25

Макпетрол АД Скопје оствари позитивни финансиски резултати искажани преку добивка пред оданочување во износ од 92,95 милиони денари, која е помала за 65%, односно, помала за приближно три пати од остварената добивка минатата година кога изнесуваше 265,57 милиони денари.

Друштвото оствари вкупен приход во износ од 7,97 милијарди денари, кој е помал од минатогодишниот за 2,40 милијарди денари, односно остварен е пад од 23,19%. Во структурата на приходите, најголем удел со 98,9% имаат приходите од продажба, од коишто 96,4% од приходите се остваруварени со продажба на домашниот пазар.

Во истиот период, остварени се вкупни расходи во висина од 7,87 милијарди денари што претставува намалување во однос на минатата година за 2,23 милијарди денари или за 22,09%.

Како основна причина за намалување на остварените приходи и добивка, компанијата ја посочува епидемијата, односно пандемијата предизвикана од заразата со вирусот Ковид–19.

Фото: Freepik