Мисла на денот 11

4

2

Паметниот подеднакво ги прима и пофалбите и критиките.

Фото: Pixabay