Мисла на денот 21

3

kniga

Соба без книги е како тело без душа. (Цицерон)

Фото: Pexels