Мисла на денот 9

12

kompromis

Компромис е договор каде двете страни го добиваат она што ниедна не го сакала.

Фото: Pixabay