Намалени откупот и продажбата на земјоделски производи во првото тримесечје

7

ovosje-pixabay

Фото: Pixabay

Кај откупот на земјоделски производи од индивидуалните производители е забележано намалување за 30%, а кај продажбата на земјоделски производи од сопствено производство е забележано зголемување за 50,6%.

Зголемување на откупот и продажбата на земјоделски производи е забележано кај: житата, градинарските и фуражните растенија, овошјето, алкохолните пијалаци, добитокот и живината и јајцата, а намалување е забележано кај: индустриските растенија, млекото и млечните производи и рибата.

Месечната дистрибуција на вредноста на откупот и продажбата на земјоделски производи покажува намалување во јануари и февруари, додека во март е забележано зголемување.