Непроменети цените на угостителските услуги во февруари

7

Цените на угостителските услуги во февруари оваа година, во споредба со претходниот месец, останаа на исто ниво, покажуваат податоците на Државниот завод за статистика.

Споредено по групи на услуги, намалување е забележано во групите Алкохолни пијалаци за 0,1% и Безалкохолни пијалаци за 0,1%. Цените на угостителските услуги во февруари 2015 година, во однос на истиот месец од претходната година, се зголемени за 0,2%.

Кумулативно, цените на угостителските услуги за периодот јануари – февруари 2015 година, во однос
на истиот период од минатата година, се зголемени за 0,2%, додека во однос на декември 2014 година останаа на исто ниво.