Подготвителен курс за здобивање со PMP® сертификат

103

PMI Logo Color w-Trade and Name10-2006Project Management Professional® е меѓународен сертификат за професионални проектни менаџери кој го издава Project Management Institute® од САД.

Професионалниот курс за управување со проекти е eдинствен подготвителен курс во Македонија кој се спроведува според критериумите и правилата на Project Management Institute® од САД, кој има 25-годишно искуство во сертификација на професионални проектни менаџери. Курсот е воден од PMP сертифициран инструктор и обезбедува продлабочено знaење кое овозможува лесно полагање на тестот после кој успешните кандидати се здобиваат со РМР сертификат.

Курсот е наменет за професионалци од сите индустрии и дејности кои работат во областа на управување со проекти и сакаат да се подготват за добивање на престижниот РМР сертификат. Учесниците на курсот ќе го надградат своето знаење во проектен менаџмент според соодветна литература издадена од Project Management Institute® што ќе придонесе кон подобрување на капацитетите и самодовербата со цел совладување на предизвиците на модерното управување со проекти.

Обуката е распределена во 10 сесии кои ќе се одржат во период од три последователни викенди со дополнителен термин за симулација на испитот.

Цената е 450 евра, а за студенти 300 евра. Краен рок за пријавување е 11.02.2013 година.

Датум

Сесија

Ден 1 (15.02.2013)  Сесија 1: Project Management Fundamentals (4ч.) 
Ден 2 (16.02.2013) 

 

Сесија 2: Project Integration Management (4ч.)Сесија 3: Project Scope Management (4ч.)
Ден  3 (22.02.2013)  Сесија 4: Project Time Management (4ч.) 
Ден 4 (23.02.2013) 

 

Сесија 5: Project Cost Management (4ч.)Сесија 6: Project Quality Management (4ч.)

 

Ден 5 (01.03.2013) 

 

Сесија 7: Project Team Management (2ч.)Сесија 8: Project Communication Management (2ч.)

 

Ден  6 (02.03.2013)  Сесија 9: Project Risk Management (4ч.)Сесија 10: Project Procurement Management (4ч.)

 

Симулација на испит Дополнителна Сесија: PMP® Exam Simulation

 

* Вкупно 36 часови што е неопходен минимум за задоволување на формалниот услов за пријава за ПМП испит

** Дополнителниот термин за одржување на симулацијата ќе биде одреден дополнително во зависност од терминот за испитот и ќе се реализира само доколку мин 50% од уцесниците го потврдат своето учество.

 

Лица за контакт:

 

Biljana Ramljak

CEED Macedonia

Zagrebska 28 B-2/1

Skopje, R. Macedonia

Tel: + 389 307 91 91

Tel: + 389 307 96 11, 30 61 333

Fax: + 389 307 96 12

Email: bramljak@ceed-macedonia.org

Web: www.ceed-macedonia.org

 

Aleksandar Petrushev

EAC Skopje

Str. Orce Nikolov 99

Skopje, R. Mаcedonia

Tel/ Fax: +3892 32 46 304

Cell: +38975 39 83 49

Skype: petrusev69

Е-mail: petrusev@oic.org.mk

Web: www.eac.org.mk