Портрет на европски патници: Каде ќе патуваат во 2023 година и кој ќе троши најмногу?

57

Европејците се решени да продолжат да патуваат во 2023 година, но поради зголемените трошоци, добрите понуди и сопствениот буџет ќе бидат клучни во изборот на дестинација за одмор, а најмногу ќе патуваат во Европа, додека Британците ќе потрошат најмногу, над 4.900 долари, според првата годишна студија „Портрет на европски патници“.
Врз основа на истражување спроведено во Франција, Германија, Италија, Шпанија и Обединетото Кралство, студијата беше подготвена и објавена од аналитичката и истражувачката компанија за угостителство, патување и туризам MMGY Travel Intelligence, која редовно изработува студии за типот на портрети на патници (американски и други).

Портретот на европските патници е, како што истакнува компанијата, сосема нова студија која дава увид во намерите за патување, преференциите, приоритетите и навиките на европскиот туристички пазар во следните 12 месеци.

Главниот мотив за патување во странство беше желбата да се стекне искуство од други култури, а и покрај притисокот од зголемените животни трошоци, многу Европејци изјавија дека нема да се откажат од патувањето.

Кај Британците еден од најважните мотиви за патување е желбата за бегство и исклучување од секојдневието. Тие планираат просечно 2,5 меѓународни патувања во следните 12 месеци и очекуваат да потрошат вкупно повеќе од 4.900 долари за прекугранични одмори.

Ова е малку повисоко од просекот изразен од анкетираните Европејци како целина, кои во просек имаат намера да одат на 2,3 меѓународни одмори во 2023 година и да потрошат во просек нешто повеќе од 3.900 долари, што, како што забележуваат истражувачите, е околу еден процент повеќе од пријавениот просечен годишен износ што го потрошиле пред пандемијата.

Освен Европа, која е најпопуларниот избор за патување во следните три години, Европејците од анализираните земји во истражувањето како популарни дестинации ги наведоа и САД, Карибите и Канада.