Потрошувачка по енергенти во септември

6

dalekovod-pixabay-zajdisonce

Фото: Pixabay

Вкупната потрошувачка по видови енергенти, во септември оваа година, изнесува: 506.157 МWh електрична енергија, 13.336 мил. нм3 природен гас, 391.928 тони јаглен и 85.266 тони нафтени продукти, покажуваат податоците на Државниот завод за статистика.

Бруто домашното производство на електрична енергија учествува со 71,2% во бруто домашната потрошувачка на електрична енергија, додека 96,8% од вкупната потрошувачка на јаглен се употребени за производство на електрична енергија.