Повеќе од половина од инвеститорите ги прифаќаат советите на вештачката интелигенција

12

Повеќе од половина од инвеститорите се чувствуваат удобно да постапуваат според финансиските совети што ги добиваат од системите за генеративна вештачка интелигенција (ВИ) – но сè додека тие препораки се проверени од финансиски советник.
Истражувањето од јуни покажа дека инвеститорите Baby Boomer и Gen X се поотворени за совети од системи за вештачка интелигенција како ChatGPT и Google Bard отколку помладите инвеститори, според податоците од Одборот CFP, професионалното здружение на лични финансиски планери.

Околу 62% од постарите инвеститори рекоа дека се „многу задоволни“ од советите за финансиско планирање од генеративната вештачка интелигенција, додека само 38% од инвеститорите под 45 години се согласија.

Сепак, овие бројки се намалуваат кога инвеститорите треба да постапат по тој совет. Само 8% од помладите инвеститори рекоа дека им е „многу удобно“ да користат финансиски совети исклучиво од вештачката интелигенција. Околу двојно повеќе (15%) од постарите инвеститори се согласуваат, што значи дека се поотворени за интегрирање на вештачката интелигенција во нивните финансиски одлуки.

Автоматското финансиско планирање не е ништо ново. Робо-советниците презедоа голем дел од товарот на финансискиот менаџмент, а средствата управувани од овие платформи се очекува да достигнат 3 трилиони долари во САД оваа година.

Бидејќи вештачката интелигенција ужива брз раст на важноста во низа индустрии, фирмите од Волcтрит сè повеќе усвојуваат алатки за вештачка интелигенција во нивната работа за да опфатат сè, од анализа на портфолија на клиенти до идентификување на потенцијални неплаќачи.

Сепак, многу лични инвеститори се претпазливи да ја интегрираат вештачката интелигенција во сопствената практика, но професионалците исто така мора да се справуваат со постојани деловни промени. Само минатиот месец, Комисијата за хартии од вредност на САД откри нов сет на правила за ограничување на употребата на вештачка интелигенција од страна на брокери и менаџери со пари во многу случаи.