Приговор до АЕК и по електронски пат

66

img78288255Од сега граѓаните ќе можат да поднесат приговор до Агенцијата за електронски комуникации (АЕК) за услугите од операторите и по електронски пат на веб страницата www.komuniciraj.mk.

На денешната прес-конференција раководството на АЕК оцени дека со електронскиот приговор се олеснува целата постапка, корисниците се заштитени и приговорите побрзо се решаваат.

“Досега бевме затрупани со голем број приговори формално поднесени во печатена форма и сакаме од денеска да ги стимулираме граѓаните приговорите да ги поднесуваат преку нашиот портал komuniciraj.mk, при што ќе се добие во брзина, ефикасност и ќе добијат побргу одговор на своите приговори. Граѓаните ќе можат да ги поднесуваат приговорите од дома, а истовремено поттикнуваме користење интернет”, рече Роберт Орданоски, директор на АЕК.

За да може да поднесе електронски приговор, корисникот најпрво треба да креира свој профил на www.komuniciraj.mk  преку корисничко име и лозинка. Потоа преку профилот се пополнува формулар за поднесување приговор, при што кориснискот ги приложува и сите документи поврзани со приговорот, како и веќе одбиениот приговор од операторот од чија услуга се жали. Откако ќе го добие приговорот, АЕК го разгледува и ако утврди дека операторот неосновано го отфрлил приговорот од корисникот, презема соодветни санкции.

Спроведената анализата на АЕК покажала пораст за 10% на бројот на приговори откако службите од контакт центарот на Агенцијата ги информирале граѓаните што се обратиле до нив и за опцијата е-приговор. Според податоците во 2010 година  имало 400 приговори, во 2011 година 700, а до ноември лани 1.300.

Приговорите претежно се однесуваат на високи телефонски сметки, користење услуги од операторот што не се во согласност со договорот кој корисникот го потпишал со операторот, брзината на интернет и слично. Процедурата за одговор и решавање приговор, според АЕК, трае 19 дена.

“Нашата цел е задоволни крајни корисници, но и да ги натераме операторите да посветат поголемо внимание на своите корисници. Ние сме крајната инстанца и кај нас би требало да се обраќаат кога веќе ќе ги исцрпат сите правни можности да си го решат приговорот со самиот оператор. Но, наидуваме на ситуации кога граѓните не се задоволни од односoт на оператор и практично доаѓаат кај нас од очај. Ние сме подготвени да разговараме со нив и да им кажеме кои се нивните законски права”, рече Орданоски.

Покрај корективно, АЕК делува и превентивно за граѓаните да бидат информирани што потпишуваат кога склучуваат договор.