Продажбата на нови станови и куќи во САД неочекувано падна

10

Продажбата на нови домови и станови во САД падна за 0,3 отсто на месечна основа, на 662.000 единици на годишно ниво, соопшти Министерството за трговија.
Сепак, ги ревидираше бројките за продажба во јануари нагоре од 661.000 на 664.000 единици.

Министерството ги објави и резултатите од споредбата на годишно ниво. Во февруари ова укажува на раст на продажбата на нови станови и куќи, од 5,9 отсто. Просечната цена падна за 7,6 отсто во текот на годината на 400.500 долари.

Продажбата на североисток падна за 31,5 отсто во февруари во споредба со јануари, додека продажбата на средниот запад падна за 2,4 отсто. Продажбата, пак, е зголемена за 2,3 отсто на Запад, а за 3,7 отсто на југ.