Расте минималната плата во Германија

43

Од 1 октомври законски пропишаната минимална плата во Германија се зголемува на дванаесет евра на час од сегашните 10,45 евра.

Што значи ова за луѓето со мини и миди работни места?

Новата минимална плата носи промени и за маргиналните хонорарци на мини работни места и за вработените на миди работни места. Анке Маркс, адвокат во Комората на труд во Сар, објаснува дека горната граница на плата за малите бизниси ќе се зголеми од 450 на 520 евра од октомври.

Во иднина, лимитот ќе се заснова на неделното работно време од десет часа и новата законска минимална плата. „Со минимална плата од дванаесет евра, можете да работите околу 43 часа месечно“, вели Маркс. Меѓутоа, во договорот мора да се прилагодат само платите, а не работното време.

Што се мини работни места?

Мини работни места се помали работни места во кои вработените работат најмногу 70 дена во една календарска година, а претходно им беше дозволено да заработуваат најмногу 450 евра месечно. Тие не треба да плаќаат никакви придонеси за социјално осигурување.

Основното правило за мини бизнисите е дека секој што заработува повеќе од 450 евра во просек (520 евра заклучно со октомври) месечно не се смета за вработен во мини бизнис. Има исклучоци ако вработените само повремено и неочекувано го надминуваат плафонот за приход.

Од 1 октомври, сепак, надминувањето на таа граница е законски пропишано. Вработените тогаш може да ја надминат границата за мали работни места од 520 евра само во два календарски месеци од годината, објаснува Маркс. Дополнително, во еден календарски месец можат да заработат најмногу двојно повеќе од горенаведеното: 1.040 евра.

Миди работни места

Новини има и за вработените на таканаречените миди работни места. Досега можеа да заработуваат од 450,01 до 1.300 евра месечно. За разлика од маргиналните лица со скратено работно време на малите работни места, работниците со среден тајминг го плаќаат своето социјално осигурување, иако со помали придонеси на вработените од редовните заработувачки.

Значи, работата за миди започнува таму каде што завршува мини-работата. Според тоа, со новата минимална плата и овде се зголемуваат лимитите: вработените на средни работни места од октомври можат да заработат од 520,01 до 1.600 евра. Поради нивната позиција помеѓу ниска и нормална заработка, миди работните места се нарекуваат и „лизгачки зони“.

На дното на оваа лизгачка зона, миди работниците се ослободени од придонеси за социјално осигурување, објаснува Маркс. Се зголемува учеството на придонесите за работодавачите. Тоа значи: До лимитот од 1.600 евра, придонесите за социјално осигурување постепено се прилагодуваат на редовниот придонес.