Рудникот Злетово со најдобри безбедносни статистики во изминатите седум години

9

Рудникот Злетово, на Индо Минерали и Метали ДООЕЛ, кој работи со рудни метали и мануелни операции, ја бележи најниската стапка на несреќи во изминатите седум години. Според извештајот на компанијата, во 2014 се случиле вкупно 21 несреќа (16 полесни, 5 посериозни и 0 фатални), во споредба со 60 несреќи од 2013. Големи се напорите за подобрување на безбедноста.

Индо Минерали и Метали ДООЕЛ во моментов вработуваат над 1.000 работници. Намалувањето на несреќите е споредбено со првите години, кога во 2007 и 2008 стапката на несреќи беше 95, односно 145 несреќи. Намалувањето е поради обуката за подобрување на вештините која ја поминуваат вработените во Злетово, како и часовите на кои се учат мерки за претпазливост. Понатаму, рударите ги пренесуваат регуларните инструкции на групата на работници на почеток на смената и обезбедуваат мерки на претпазливост кои треба да се имаат во предвид на работното место. Менаџментот продолжува да се стреми кон понатамошно подобрување на безбедносните стандарди.

“Зголемувањето на безбедносните мерки, како дел од целосната инвестиција во рудниците, беше еден од нашите приоритети. Сите овие години систематски работевме на различни сегменти кон зголемување на безбедносните мерки”, изјави К.Л. Моза, генерален менаџер на Индо Минерали и Метали.