РЖ Интертрансшпед со загуба од над 13 милиони денари

2

intertransped

Компанијата РЖ Интертрансшпед прокнижи загуба од 13.225.000 денари во 2014 година, покажува билансот на успех објавен на Македонска берза.

Претходната 2013 година компанијата евидентираше загуба од 25.895.000 денари.

Вкупните приходи од продажба на компанијата беа во висина од 59.135.000 денари, додека една година претходно 71.851.000 денари.