РЖ Техничка контрола АД Скопје оствари добивка од 8.501. 000 денари

46

rz-tehnicka-kontrola

РЖ Техничка контрола АД Скопје оствари добивка од 8.501.000 денари, покажува деветмесечниот биланс на успех.

Во периодот јануари – септември лани добивката изнесувала 13.381.000 денари.

Приходите од продажба на домашниот пазар, заклучно со 30-ти септември оваа година, изнесуваат 67.326.000 денари, а на странскиот 12.000 денари, со што вкупните приходи од продажба се на ниво од  67.338.000 денари.

Основна дејност на компанијата е техничко испитување и анализа. РЖ Техничка контрола да услуги за физичко – хемиски и металуршки испитувања од областа на индустријата, рударството и металургијата.