РЖ Услуги евидентираше загуба од 487.000 денари

24

rz uslugi

РЖ Услуги прикажа загуба од 487.000 денари во 2014 година, стои во податоците од билансот на успех објавен на Македонска берза.

Една година претходно, загубата беше во висина од 18.764.000 денари.

Приходите од продажба во 2014 беа во вредност од 160.425.000 денари, додека една година претходно на ниво од 161.865.000 денари.