Што треба трговците да преземат за да успеат во време на пандемија

67
Маркетите играат клучна улога во овие неизвесни времиња и се едни од ретките што работат, така што е потребна посебна заштита за вработените, како и за клиентите. пренесува AFA Network.
Трговците можат да ги преземат следниве активности за да успеат, но и да ги задоволат потребите на пазарот:

 

Заштитете ги вашите вработени и вашите клиенти


Вистинските херои се на терен. Маркетите треба да ја зајакнат хигиената и да го ограничат човековиот контакт колку што е можно повеќе.

Покрај безбедноста на работното место, клучно е да се создаде средина што поттикнува социјална дистанца или изолација со цел најдобро да се заштитат ранливите категории граѓани.
Маркетите треба да се подготват за најлошото сценарио со проактивно создавање резервни планови за најважниот персонал, работејќи во тимови А и Б, и брзо организирање на регрутирање на дополнителен флексибилен капацитет (на пример, Амazon ги зголемува платите на работниците).

Трговските ланци на храна издвојуваат одредени часови за да им служат исклучиво на постарите клиенти и со тоа да се намали ризикот од зараза. Други трговци донираат храна и основни продукти за нивната заедница или дури нудат бесплатни оброци на здравствени работници.

Континуитет на деловното работење

Продавниците и центрите за дистрибуција секогаш мора да бидат отворени. Вработените треба да работат, а испораките на храна треба да се направат на различни адреси.  Продавниците треба да одговорат на потребите на клиентите (како што е зголемената побарувачка на одредени намирници и средства за чистење на рацете). Некои од нив целосно се префрлија на системот онлајн нарачки,за да ги заштити клиентите и вработените.

Управувајте со понудата и побарувачката во исто време

Кризата го смени просечниот изглед на потрошувачката корпа. Синџирите за снабдување се борат да одржат чекор. Со цел да се постигне рамнотежа, трговците со храна мора истовремено да управуваат со своите  синџири на снабдување.
Ова не е посветено само на критичните чекори во синџирот на снабдување – како што е обезбедување кредит за добавувачите, пронаоѓање алтернативни извори на снабдување,  дополнителни смени и заштита на надополнување во магацин. Не станува збор само за дополнителна плата.
Овие активности се важни, за да се осигури дека трговците можат да задоволат максимална побарувачка. Но, исто така е важно и проактивно управување со побарувачката на потрошувачите.
Сепак, забележани се и позитивни активности (извршни директори и влади кои ги советуваат потрошувачите да избегнуваат купување и складирање во паника) и лошото однесување (интернет-пазарот што наплаќа нереални цени за уреди за дезинфекција на раце и термометар).

 

Трансформирајте го вашиот деловен модел

Кризата донесе новитрендови, како купување преку интернет и слично. Додека трговците на мало со храна се справуваат со тековните предизвици, тие треба да бараат и други деловни модели за да го подобрат својот бизнис и да станат поефикасни и помалку изложени на шокови.

Фото:Pixabay