Сметките во швајцарска банка стануваат проблем

29

Со векови Швајцарија го имашe имиџот на светски трезор. Но, денес банкарската тајна се претвори во алатка за сомнителни трансакции. Дури и некои банкари почнаа да чувствуваат грижа на совест.
Официјална Швајцарија е силно револтирани од можностите да се уништи банкарската тајна. Германија претставува посебен предмет на непријателство. Земјата веќе неколку пати бара од швајцарските власти да ги открие даночните грешници.
И другите земји го губат трпението. Се смета дека износот на пари депонирани во швајцарските банки е огромен. За таа цел и Владата на Швајцарија почна да пропагира „стратегијата на чисти пари”.
Во сведочењето пред комисијата за економски и монетарни прашања на влијателниот Комитет на Европскиот парламент,  комесар Хоакин Алмуња, рече дека пазарот може да се манипулира од страна на банките и нивните брокери.

„Финансискиот сектор стана премногу голем и премногу комплексни, и тоа ме вознемирува”, изјави Алмуња. „Мора да се стави крај на она што многумина го нарекуваат „казино капитализам”, додаде тој. Алмуња, заедно со други меѓународни регулаторите започнаа истрага за манипулација на клучните каматни стапки во меѓубанкарските заеми ЛИБОР, ЕУРИБОР и јапонскиот Тибор.