Триглав осигурување живот со ново седиште на друштвото

14

Триглав Осигурување Живот го пресели своето седиште на нова локација, на булеварот 8-ми Септември бр.18, кат 2, Скопје.

За сите прашања во однос на новата локација можете да се обратите на телефонскиот број  (02) 5102-201 или на www.triglavzivot.mk.

Триглав осигурување живот продолжува да се грижи за своите осигуреници обезбедувајќи сигурна иднина за Вас и Вашето семејство со конкурентни услуги со висок квалитет, ефективно управување со ризикот и висока финансиска стабилност.