УЈП ја објави последната листа на должници за оваа година

2

Управата за јавни приходи (УЈП) ја објави последната листа на должници за оваа година.

На листата број 12 се најдоа физички и правни лица чии долгови се доспеани до 31.08.2018 и неплатени до 30.11.2018 година, по основ на ДДВ, данок на добивка, персонален данок на доход, придонеси од задолжително социјално осигурување, акцизи и царини.

Физичките лица и самостојните вршители на должности,кои се најдоа на оваа должничка листа, имаат долгови повисоки од 120.000 денари, а кај правните лица тој надминува 300.000 денари.