Вештачки мали острови што ги прочистуваат водите

8

2

Компанија од Шкотска направи пловечки екосистем кој ги чисти реките и езерата. Biomatrix Water понуди иновативно решение за прочистување на водите – мали острови кои функционираат како мочуришта.

Мочуриштата се познати по својата способност да ги прочистуваат водите. Нивната густа вегетација го лови вишокот хранливи материи и тешките загадувачи и помага во одржување на пловните патишта. Но, многу реки и езера веќе немаат мочуришта, затоа што тие се меѓу првите жртви кога се планира регулација или исушување на земјиште.

1

Малите островчиња се поставуваат на структура во која се имплементирани неколку сегменти на нови технологии. Корењата на билките растат во водата и развиваат корисен воден биофилм кој ја чисти водата и ги трансформира хранливите материи и нечистотијата. Освен што прочистуваат, го поттикнуваат развојот на растителниот и животинскиот свет над и под површината, а можат да се користат и како простор за рекреација.

3

Островите можат да се изработат во различни форми и големини и да се адаптираат локално. Вакви острови веќе има поставено на неколку локации во Финска, Кина и Филипини, каде успешно ги чистат и одржуваат екосистемите на локалните реки и езера.

4