Вкупна потрошувачка на енергенти во септември

4

Вкупната потрошувачка по видови енергенти во септември изнесува: 541 800 МWh електрична енергија, 18.265 мил.нм3 природен гас, 385.272 тони јаглен и 112.029 тони нафтени продукти, покажуваат податоците на Државниот завод за статистика.

Бруто домашното производство на електрична енергија учествува со 74,8% во бруто домашната потрошувачка на електрична енергија, додека 96,8% од вкупната потрошувачка на јаглени се употребени за производство на електрична енергија.