За 3,4% намалени цените на индустриските производи на странските пазари

5

Според податоците на Државниот завод за статистика, во јануари 2014, продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари се пониски за 0,1% на месечно ниво, а за 3,4% на годишно ниво.

Во јануари 2014, во споредба со декември 2013, продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари се пониски во секторот Рударство и вадење на камен и во секторот Преработувачка индустрија за 0,1%.

Во јануари 2014, во споредба со јануари 2013, продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари се пониски во секторот Рударство и вадење на камен за 7,3%, а во секторот Преработувачка индустрија за 3%.