Зголемени цените на угостителските услуги во август

9

Цените на угостителските услуги во август оваа година, во споредба со претходниот месеци, се зголемени за 0,1%, покажуваат податоците на Државниот завод за статистика.

Цените на угостителските услуги во август оваа година, во однос на истиот месец од претходната
година, е намален за 1,2%.

Кумулативниот индекс на цените на угостителските услуги за периодот јануари- август 2014 година, во однос на истиот период од минатата година, е намален за 0,7%, додека во однос на декември 2013 година е зголемен за 0,3%.