Зголеменото ДДВ нема да ги зголеми цените во Србија

27

Зголеменото ДДВ нема да ги зголеми цените, уверуваат властите во Србија. На цените на храната повеќе влијае сушата и растот на цените на светските берзи, кои се зголемени од 6% до 10%.

Во Полска ДДВ-то е 23%, во Хрватска 25%, а во Унгарија 27%.