Акциите на Охис и Жито Вардар исклучени од котација на Македонска берза

71

makedonska-berza-zvono

Акциите на Охис АД Скопје и Жито Вардар АД Велес ќе бидат исклучени од котација на Македонска берза, поради отворање на стечајни постапки врз компаниите.

Нивните акции, според одлуката на одборот на директори на Македонска берза, ќе бидат исклучени од котација на Официјалниот пазар на берзата од понеделник (20.06.2016 година).