Акциите на Трансбалкан од Гевгелија исклучени од котација на Македонска берза

30

makedonska berza zvono

Одборот на директор на Македонска берза донесе одлука за исклучување од котација на акциите издадени од Трансбалкан АД Гевгелија.

Причина поради која овие акции се исклучуваат од котација е отворањето на стечајна постапка врз компанијата.

Акциите издадени од Трансбалкан АД Гевгелија ќе бидат исклучени од котација на Официјалниот пазар на Македонска берза, почнувајќи од денеска (27.04.2016 година).