Брза мода – еден од најголемите загадувачи во светот

87
Colorful sewing threads background closeup

Европската унија мора да воведе строги мерки за сузбивање на прекумерната потрошувачка во таканаречената брза мода и да ја зголеми можноста за рециклирање на текстилот ако сака да постигне нулта емисија на штетни гасови до 2050 година, пишува Euractiv.

Брзата мода значи дизајн, создавање и промоција на облека што се користи за копирање на трендови, брзо производство и материјали со низок квалитет за да може пред јавноста да претстави евтини стилови. Сето тоа предизвикува штета по животната средина.

Модната индустрија е одговорна за една петтина од отпадните води на глобално ниво, троши повеќе енергија одошто производството на бродови и воздухопловство заедно.

Евтините синтетички материјали, чие производство е девет пати зголемено во последните 50 години, се основата на оваа мода и користат околу 350 милиони барели нафта секоја година.

Во 2015 година, текстилната индустрија искористи 98 милиони тони необновливи ресурси, вклучувајќи масло за синтетички влакна, ѓубрива за одгледување памук и хемикалии. Се очекува бројката да порасне на 300 милиони тони до 2050 година.

Од 2000-та година, производството на облека е двојно зголемено. Луѓето купуваат повеќе облека и ја носат пократко време. Според податоците на ЕУ, жителите на Европа во просек трошат околу 26 килограми облека по лице секоја година, додека годишно фрлаат околу 11 килограми.

Фото: Freepik