Денарот останува стабилен, растат депозитите во домашна валута

24

Стабилниот курс на денарот нема да се менува. Народната банка ќе ја задржи оваа политика, која како што вели гувенерот на Народната банка на Република Македонија Димитар Богов, дава резултати кои се гледаат и во растот на депозити во денари и довербата во домашната валута, пренесува Миа.

“Полтиката на фиксен курс на денарот од воведувањето покажува дека е соодветна за мала економија како што сме ние и дава резултати. Нема економија која може да води политика на флуктуирачки курс на домашната валута освен Америка и ЕУ кои се големи. Има некои примери и во регионот кои имаат флуктуирачки курс на домашните валути, но прават многу повеќе интервенции на девизниот пазар“, истакна денеска гувернерот Димитар Богов на седницата на Комисијата за финансирање и буџет која расправаше по Извештајот за работата на НБРМ во 2013 година.

Според него, најдобар показател за спроведувањето на оваа политика е растот на штедењето во домашна валута што покажува и довербата на граѓаните во денарот и во банкарскиот систем.

Депозитите забележаа раст од 8,1%, од кои кај претпријатијата е 10,5%, а кај населението 7,8%.

Значајно, како што истакна Богов, е тоа што 50,8% се депозит во денари и што поголемиот дел се долгорочни.

Посочи дека раст е забележан и кај кредитирањето при што кај кредитите е 6,4%, а кај населението 12%. Нефункционалните кредити се движат околу 11%.

Порача до банкарскиот сектор дека треба да се преземат мерки за да може да се кредитираат повеќе малите фирми, бидејќи најголемиот дел од издадените кредитите се кај големите компании.

“Да се поддржат добри проекти кои можат да ги вратат кредитите, а хипотеката да се земе предвид како последен инструмент за обезбедување“, посочи Богов.

Каматните стапки се на историско најниско ниво, иако, вели Богов се уште се високи и се 7,4% кај денарските и 6,2% кај девизните кредити.

Оцени дека банкарскиот сектор во Македонија е стабилен и дека таа стабилност се очекува да се задрши, како и дека банките се одлични и одлично капитализирани.

За девизните резерви информира дека се одржуваат на адекватно ниво и дека според последните бројки тие изнесуваат 2,444 милијрди евра што според гувернерот Богов се доволни да се намират обврските што стасуваат оваа и наредната година.

Намалувањето на девизните резерви во минатата година, како што рече гувернерот, се должи на намалување на цената на златото, но оти на девизниот пазар се вршени откупи на девизи и нивото беше на адекватно ниво.

Комисијата за финансирање и буџет на денешната седница покрај Извештајот за НБРМ, ги разгледа и предложените измени за Кредитното биро и Извештајот на ЕК за напредокот на Република Македонија за 2014 година.