Добивка од 832.000 денари за Жито Караорман од Кичево

372

leb-i-beli-peciva-580x348

Жито Караорман Кичево од 01.01. до 31.12.2015 година оствари добивка од 832.000 денари, покажува неревидираниот биланс на успех објавен на Македонска берза.

На крајот на 2014 година, компанијата прикажа загуба од 6.840.000 денари.

Вкупните приходи од продажба во 2015 година имаа салдо од 77.784.000 денари, додека една година претходно достигнаа 73.907.000 денари.

Жито Караорман Кичево е компанија од млинско пекарската индустрија, којашто со располага со современи машини за производство на брашно, леб и бели печива.