Добивка од 946.000 денари за Тајмиште од Кичево

21

tajmiste

Акционерското друштво Тајмиште од Кичево прокнижи добивка во висина од 946.000 денари, покажува билансот на успех објавен на Македонска берза.

Претходната 2013 година, Тајмиште прикажа добивка во висина од 1.903.000 денари.

Вкупните приходи од продажба во 2014 година се на ниво од 357.170.000 денари.