Договори за иднината: Што се берзански фјучерси

110

Терминот „фјучерси“(futures) сам себе се објаснува – овие договори се извршуваат во иднина.

Што е фјучерс договор?

Тоа е договор кој бара испорака на одредено средство по одредена цена во иднина.

Купувачот на фјучерс е должен да го купи средството на однапред определен ден, додека продавачот е должен да го продаде.

Двете обврски се однесуваат на стандардниот износ на средства и се извршуваат во иднина по цена договорена при купувањето. Со други зборови, фјучерсот треба да стапи во сила на датумот наведен во договорот.

Фјучерсите за испорака на секојдневни стоки се најчести. Станува збор за договори за: гас, сурова нафта, бензин, злато, житарки, валути, челик, памук, дрво…

Каде се тргува со фјучерс договори?

Ова се најпознатите берзи на стоки и фјучерси:

Њујоршка трговска берза (NYMEX)

Одбор за трговија во Чикаго (CBOT)

Чикашка трговска берза (CME)

Лондонската меѓународна берза на нафта (IPE)

Лондонска меѓународна берза за финансиски фјучерси (LIFFE)

Лондонска берза за метали (LME)